گروه ریاضی متوسطه دوم استان کرمانشاه
amoozeshi
نام و نام خانوادگی : پروین مرادی.  محل خدمت : شهرستان هرسین. آموزشگاه : دبیرستان الزهرا

 به نام یگانه خالق هستی

 سالهای متمادی است که تدریس ریاضی در قالب همان مکتب خانه ها جای گرفته و به همان شکل به قرن بیستم راه یافته . تدابیر بسیار اندیشیده ایم اما هنوز ما " آمیرزاییم " و فقط چوب و فلک را از ما گرفته اند . مدتهاست که برای پیدا کردن راهی جدید برای تدریس ریاضی به هر دری کوبیده ام ، و در این اقیانوس خالی از کشتی به هر تخته پاره ای چنگ انداخته ام ، اما ..... یا راهی نیافته ام و یا اگر یافته ام در قالب کلاس های بالای 30 نفره ی ما قابل اجرا نبوده است و یا امکانات زیادی می خواسته که از توان مدارس ما خارج است . چند سال پیش قرار شد مدرسی روش نوین تدریس ریاضی پایه سوم ابتدایی را برای همکاران آموزگار آموزش دهد . کنجکاوانه در چند مبحث ایشان شرکت کردم ، بحث یادگیری جدول ضرب ، روزهای سیاه حفظ آن را به یادم آورد ، روزهایی که همکلاسی هایم با کتک و زندانی شدن در انبار مدرسه و انواع تنبیه توانستند آنرا حفظ کنند . و من از ترس روی در و دیوار منزل جدول ضرب نوشته بودم و شبها کابوس آن را می دیدم . از آن استاد برجسته شنیدم که فرمودند : جدول ضرب باید با مثال های متعدد از دسته بندی اشیاء و حتی دسته بندی خود دانش آموزان و در اثر تکرار و تمرین زیاد حفظ شود . نه با اجبار و .... دو سال گذشت و فرزند من به کلاس سوم می رفت ؛ با هزار مشکل تلاش کردم که فرزندم از علم آن آموزگار برجسته فیض ببرد . روزی فرزندم با کوله باری از نگرانی به خانه آمد و گفت امروز همکلاسی هایم که نصف جدول ضرب را حفظ نکرده بودند تا ساعت آخر پشت در بودند و معلم مان پرونده شان را توی سرشان کوبیده و گفته باید به کلاس دوم بروند و اگرما هم تا فردا بقیه را حفظ نکنیم ما هم تنبیه می شویم ! ! ! متاسفانه ما به روش های جدیدی هم که دست پیدا می کنیم ، اعتقادی نداریم . ! سال هاست که به روش سخنرانی و مکتبی چسبیده ایم و داد می زنیم و سخنرانی می کنیم که این روش قدیمی است ، اما در کلاسهای درسمان فقط از آن استفاده می کنیم . یکی از روش های جدید روش گروهی و دانش آموز محور است . چند وقت پیش که نوار تدریس همکاران را درجشنواره الگوهای روش تدریس برتر نگاه می کردم ، اکثر همکاران از این روش استفاده کرده بودند . اما آیا همه ی این همکاران در کلاس درسشان از این روش بهره می گیرند ؟ به جرات می توان گفت : خیر . برای اجرای این روشها در کلاس های معمولی مشکلات بسیاری وجود دارد . اعم از اینکه تعداد دانش آموزان زیاد است . اغلب آنها تا موضوع را برایشان چند بار شرح ندهی آن را نمی فهمند .مطالب کتاب ها زیاد و متنوع است و بیان آنها در غالب تدریس گروهی احتیاج به زمان بسیار دارد . و چه بسیار موانع دیگری که گفتن آنها از حوصله ی شما خارج است و همه روزه با آنها درگیرید . شاید بیان تجربه شخصی ام در این زمینه خالی از لطف نباشد . چند سال پیش تصمیم گرفتم با تمام مشکلاتی که وجود داشت و به هر صورت ممکن روش دانش آموز محوری و روش فعال را در کلاس های سال اول و در درس ریاضی 1 اجرا کنم . همان هفته ی اول با اعتراض دانش آموزان روبه رو شدم . اما من مصمم بودم . پس از حدود یک ماه با تذکرمحترمانه ی مدیر روبه رو شدم . اما من مصمم بودم . مدتی نگذشت که پای والدین هم به مدرسه کشیده شد اما گوش من بدهکار این حرف ها نبود، والدین دست به دامن اداره شدند و توصیه های همکاران اداری به مدرسه سرازیر شد با این پیش فرض که؛ درست است که ما کارمندیم ولی قبلا معلم بوده ایم و این چه روشی است که نه دانش آموز راضی است و نه والدین و نه مدیر و.... ومن نتوانستم آنها را توجیح کنم که این همان روشی است که طبق فلان بخشنامه توصیه می کردید که چون دوره اش را دیده اید ملزم به استفاده از آن هستید و از کلاس هایتان بازدید می شود و غیره . شاید هم موقع ارسال بخشنامه اصلا آن را نخوانده بودند یا خوانده بودند وبه معنایش پی نبرده بودند .!!!! اما من مصمم بودم . والدینی که از اداره هم نا امید شدند و قدرتش را هم داشتند همان وسط سال دانش آموزان شان را از کلاسهای من بردند . خلاصه یک ترم پر از سوهان روحی و عصبی گذشت . کوس رسوایی مرا در گوش ندادن به توصیه های مدیر و بد رفتاری با والدین زدند .ومن دیگر برای ترم بعد انرژی نداشتم و از پا ی در آمدم و به همان روش سخنرانی به تدریس ادامه دادم . به کنکاش در مورد روش های تدریس ریاضی در کشورهای دیگر پرداختم و متاسفانه به این نتیجه رسیدم که در اغلب کشورها ( تا آنجا که برای من قابل دسترس بود ) ؛ گرچه رویکرد برنامه درسی ریاضی به سوی روش فعال تغییر کرده ، ولی تغییر شیوه تدریس خیلی کند است . با اینکه آموزشگران ریاضی استفاده از شیوه های متفاوت تدریس را توصیه می کنند ، ولی معلمان استفاده از روش سخنرانی را ترجیح می دهند . مدت هاست که تلاش می کنیم استفاده از رایانه را در تدریس دروس بکار بریم که تا به حال در درس ریاضی موفق نشده ایم و من با بررسی این موضوع در آموزش ریاضی اغلب کشورها دریافتم که در کشور های دیگر نیز خط مشی مشخصی در رابطه با استفاده از وسایل کمک آموزشی مانند کامپیوتر و ماشین حساب در کلاس های درس وجود ندارد و استفاده از آنها فقط به علاقه معلم بستگی دارد . ولی استفاده از این وسایل در آینده اجتناب ناپذیر است . راهکار عملی چیست ؟ 1-اگر روش تدریس باید عوض شود باید زیر بنایی عمل شود . یعنی دانش آموزی که من می خواهم به روشی نوین به او درس بدهم باید از ابتدایی دروسش را با این روش آموخته باشد . زمانی که در سن 15 سالگی به کلاس من می آید ؛ شالوده ی یا دگیری ذهنش شکل گرفته و پذیرای روش جدید یادگیری نیست . 2-همه ی همکاران باید همزمان از روش های جدید فعال استفاده کنند تا کلاس دیگران گریزگاهی برای دانش آموزان گریزان از فعالیت کلاسی نباشد . 3-معلم باید آزادی عمل داشته باشد تا گاهی کلاس را در فضاهای باز مثلا حیاط مدرسه برگزار کند و حتی شکل ها و حتی فرمول های مهم مثل اتحادها را با همکاری دانش آموزان روی زمین بکشند . تا کلاس ریاضی از خمودگی و خشکی خارج شود . جدیدترین روش یادگیری ریاضی در دنیا چیست ؟ دربرخی از کشورها ی غربی به این نتیجه رسیده اند که می توان با استفاده از بازی های رایانه ای به دانش آموزان ریاضی را یاد داد . به این ترتیب که سئوالات ریاضی کلید ورود به مراحل دیگر یک بازی رایانه ای باشد . مثلا پس ازهر مرحله بسته به درس مورد نظربه عنوان مثال یک سئوال انتگرال پرسیده می شود ، دانش آموز مجبور است برای ادامه ی بازی حاصل را به دست آورده و در جای مخصوص بنویسد ، و اگر پاسخ درست باشد بازی ادامه پیدا می کند . که البته در خوب و مدرن بودن این روش و هم تراز بودن آن با فن آوری روز دنیا هیچ شک و شبهه ای نیست و البته اشکالات احتمالی آن نیز در عمل مشخص خواهد شد . اما ناگفته پیداست که برای به مرحله ی عمل در آوردن این روش در ایران چند سال و شاید هم یک قرن فاصله داریم . برای عملی شدنش نه یک کارگاه کامپیوتر (که اغلب مدارس ندارند ) بلکه باید همه ی کلاسها به این فن آوری روز مجهز باشند . معلمین باید به علم رایانه وقوف کامل داشته باشند . دانش آموزان باید روش استفاده از آن و حتی بازی با آن را بدانند . و مهندسین نرم افزار جواب سئوالات ریاضی کتب درسی را کلید مراحل بازی های رایانه ای قرار دهند که با این همه تنوع و وسعت ریاضی دبیرستان شاید وصول به این هدف امری محال باشد . بنابراین گفتن صد سال فاصله با این هدف اغراق آمیز نیست . ولی شاید اجرای آن در ساعات ریاضی مدارس ابتدایی دور از ذهن نباشد . به هر حال باید از جایی شروع کرد . به امید آن روز .

منابع : مطالب جنبه اطلاعات شخصی دارد . فقط مطالب مربوط به کشورهای دیگر به طور پراکنده از سایت های مختلف اینترنت گرفته شده است .

[ ] [ ] [ جوراک- گروه استان ] [ ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

این وبلاگ توسط گروه آموزشی ریاضی استان کرمانشاه تنظیم شده است.
مدیریت: گروه ریاضی استان
تلفن: 8379000-0831
امکانات وب